Τι είναι η LESPA-FIPA;
Καταστατικό
Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Αίτηση Μέλους
Επιτροπή
Trophy
Συχνές Ερωτήσεις
Ταυτότητα FIVA
Χορηγοί
Προσωπικά Δεδομένα
   
   

Επικοινωνία

Βridge House
Λεώφορος Βύρωνος
1ος όροφος, γραφείο 33
1096 Λευκωσία

ΤΘ 23810, 1686 Λευκωσία
Τηλ/Φαξ +357 22446614

Ωράριο Εργασίας:
Δευτέρα -  Παρασκευή
8:00 - 15:00

 

web: www.lespafipa.org
email:
lespafipa@cytanet.com.cy


 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Ποια αυτοκίνητα θεωρούνται κλασσικά;
  Κλασικά αυτοκίνητα θεωρούνται εκείνα τα οποία είναι τουλάχιστον 30 ετών και έχουν ένα σημαντικό προφίλ/ρόλο στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η κατάσταση του αυτοκινήτου πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά σε αυτήν που είχε όταν βγήκε από το εργοστάσιο κατασκευής του. Εάν έχει αποκατασταθεί, θα πρέπει να είναι με γνήσια εργοστασιακά ανταλλακτικά της εποχής του. Για να μάθετε αν το αυτοκίνητό σας είναι κλασικό, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη LESPA-FIPA και θα λάβετε την απάντησή σας από εμπειρογνώμονα επί του θέματος.

 2. Ποια η διαδικασία για να δηλωθεί το αυτοκίνητό μου ως κλασσικό;
  Μπορείτε να παραλάβετε έντυπα από το γραφείο της LESPA-FIPA ή να ζητήστε να σας αποσταλούν. Τα έντυπα αφορούν μια φόρμα συμμετοχής και μια φόρμα όπου θα συμπληρώσετε τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο θα εξεταστεί από εγκεκριμένο ελεγκτή για να προσδιοριστεί εάν αποκαταστάθηκε ή είναι αυθεντικό ( χωρίς οποιεσδήποτε αποκαταστάσεις), και σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές της εποχής του. Ενδέχεται να απαιτούνται τα έγγραφα ή εγχειρίδια για την ιστορία του αυτοκινήτου. Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά της FIVA ισχύουν για 10 χρόνια (ανανεώσιμα) και μόνο για τον νόμιμο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Εάν το αυτοκίνητο μεταφερθεί σε νέο ιδιοκτήτη πριν από την λήξη των 10 χρόνων τότε χρειάζεται έκδοση νέου πιστοποιητικού διότι το υφιστάμενο δε θα είναι σε ισχύ.

 3. Ποιος είναι υπεύθυνος για να πιστοποιήσει ότι ένα αυτοκίνητο είναι κλασσικό;
  Αρμόδια αρχή για την έκδοση πιστοποιητικών κλασσικών αυτοκινήτων είναι η “Διεθνής Ομοσπονδία των Παλαιών Οχημάτων-FIVA”, (Federation Internationale Vehicules Anciens)

 4. Πως μπορώ να γίνω Μέλος;
  Επικοινωνήστε με τη LESPA-FIPA και ζητήστε να συμπληρώσετε τη φόρμα Μέλους. Βλέπετε επίσης την ερώτηση 2. Σημειώνεται ότι δε χρειάζεται να έχετε κλασσικό αυτοκίνητο για να γίνετε Μέλος.

 5. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Μελών της LESPA-FIPA;
  Τα Μέλη της LESPA-FIPA θα πρέπει να τακτοποιούν την ετήσια συνδρομή τους και, εφόσον είναι εφικτό, να συμμετέχουν σε όσο το δυνατό περισσότερες εκδηλώσεις που οργανώνει η LESPA-FIPA.